วิธีการสั่งขนมผ่านทาง website


วิธีสั่งขนมผ่าน website
1.เข้า Google แล้วค้นหาคำว่า kanomsiam.com
สั่งขนมสยามผ่าน website
2.หน้าเว็ปไซต์ kanomsiam.com
สั่งขนมสยามผ่าน website 1
3.เลือก Menu ที่ต้องการสั่ง
สั่งขนมสยามผ่าน website 2
4.เลือกขนาดที่ต้องการสั่ง
สั่งขนมสยามผ่าน website 3
5.กด Add to cart
สั่งขนมสยามผ่าน website 5
6.เลือกจำนวนที่ต้องการ
สั่งขนมสยามผ่าน website 6
7.ในข้อความเพิ่มเติม เช่น เวลาที่จะเข้าไปรับสินค้า, ขนมแป้งจี่ขอสีขาวล้วน หรือใส่รายละเอียดบริษัทสำหรับออกใบกำกับภาษี
สั่งขนมสยามผ่าน website 7
8.กด Check out
สั่งขนมสยามผ่าน website 8
9.เลือก Create account
สั่งขนมสยามผ่าน website 9
10.ใส่รายละเอียดผู้สั่งซื้อ ชื่อ นามสกุล อีเมล และ รหัสผ่าน
สั่งขนมสยามผ่าน website 10
11.กด I am no a robot
สั่งขนมสยามผ่าน website 11
11.กด Submit
สั่งขนมสยามผ่าน website 11
12.เลือกสาขาที่จะเข้าไปรับสินค้า
สั่งขนมสยามผ่าน website 12
13.ใส่รายละเอียดที่อยู่ตามบัตรเครดิต หรือ เดบิต
14.เลือก i don't want to create an acount now และ เลือก pay now
สั่งขนมสยามผ่าน website
15.หลังจากนั้นจะได้รับอีเมลยืนยันการสั่งซื้อสินค้า
16.แจ้งชื่อคนสั่งหรือ Confirmation number กับพนักงานหน้าร้าน เพื่อรับสินค้าตามสาขาที่เลือก
17.สำหรับลูกค้าที่ต้องการใบกับกับภาษี กรุณาเขียนข้อความลงใน Note ที่ขั้นตอนที่ 7 เอกสารใบกำกับภาษีตัวจริงจะถูกส่งไปยังสถานทีตามใบกำกับภาษี ภายใน 3 วันทำการ ในกรณีที่ลูกค้าต้องการเปลี่ยนที่อยู่การจัดส่งใบกำกับภาษี กรุณาโทร 082-550-5367 หรือ ส่งอีเมลมาที่ kanomsiam@gmail.com